U - ULTRADŹWIĘKI

Email

Szczegóły produktu

Moduł wieloczęstotliwościowej terapii ultradźwiękowej. W wyposażeniu standardowym głowica 5cm2 1/2/3MHz.

^ Top