FISIOTEK 2000E

Email

Szczegóły produktu

Zestaw do ćwiczeń biernych kończyny dolnej. Bierna mobilizacja stawu biodrowego i kolanowego. Regulacja następujących parametrów: prędkości ruchu, siły, czasu trwania ćwiczeń oraz przerwy w trakcie ruchu zgięcia. Dodatkowo można wyposażyć urządzenie w przystawkę zwiększającą zakres ruchu w stawie kolanowym do 135.
^ Top